Monday, August 27, 2012 

مهم و فوری : هم میهنان عزیز فقط امروز برای اطلاع رسانی وقت داریم لطفا همکاری کنید و اشتراک بگزارید از هر طریقی می توانید اطلاع رسانی کنید باتشکر ...
 
روز قدس را با شعار "نه غزه نه لبنان آذربایجان ایران" بر سر جمهوری اسلامی خراب کنیم !
 همراه شو عزیز!
 
هم میهنان عزیز جمعه هفتمین روز درگذشت قربانیان زلزله آذربایجان است زلزله ای که صدها قربانی گرفت و فلب همه ما را به درد آورد یادشان را گرامی بداریم و به بی لیاقتی این رژیم ضد بشری اعتراض کنیم عامل اصلی این فاجعه جمهوری اسلامی است نه هیچ چیز دیگری !
 
این جمعه به اصطلاح روز قدس است یکی از روزهایی که جمهوری اسلامی با صرف هزینه های سرسام آور از جیب ملت سیاسیتهای تروریستی و ضد بشری خود را تبلیغ و تقویت می کند و با بهره گیری از امکانات و رسانه هایش و دروغپردازی سعی در خریدن آبرو و مشروعیت برای نظام جنایتکارش دارد
 
نظام بی آبرویی که حتی جان شهروندانش برایش ارزشی ندارد حکومتی که به جای تامین امنیت و رفاه مردم ثروت ایران را صرف برنامه ها و گروه های تروریستی و تندرو در جاهای مختلف دنیا می کند صرف غزه و لبنان و حفظ بشار اسد و... می کند
در آذربایجان فاجعه ملی رخ داده است و جمهوری اسلامی بی تفاوت به آن می خواهد برای تروریست های غزه و لبنان و بشار اسد حمایت جلب کند مردم را به خیابنها بکشد و بر طبل جنگ بکوبد
 
این فرصت را به رژیم ندهیم این روز را بر سرشان خراب کنیم فرصت مناسبی برای جمع شدن و اعتراض گسترده است
جمعه 27 مرداد به خیابانها بریزیم و با شعارهای :
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
نه غزه نه لبنان یاشاسین آذربایجان
نه سوریه نه لبنان آذربایجان ایران
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر جمهوری اسلامی زنده باد آزادی
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
و...
این سیرک رژیم را به کابوس دیکتاتور تبدیل کنیم!
این آغازی است برای اعتراضات گسترده و قیامی سراسری در ایران با سقوط بشار اسد