Saturday, June 13, 2009

دوازده ساعت استرس و جنگ روانی در ستاد مرکزی مهندس موسوی

از اولین ساعتها که سیل خبرای ضد و نقیض فضا رو پر کرده بود، سایتها و خبرگزاریها شروع کردن به دادن آمار و ارقام مختلف، استرس و فشار رو میشد توی چهر تک تک بچه ها دید، جای تعجب داشت چون اوضاع و احوال جوری دیگه باید میشد که همه پیش بینی میکردن نکته هم همین جا بود! چرا اینهمه استرس!؟ ما که برنده مطلق بودیم !؟ پشت کامپیوتر نشسته بودم و دائم دنبال س

ورسهای خبری رسمی تر میگشتم که حداقل توی سایت فیس بوک واسه دوستان قرار بدم، حدود ساعت 12 شب بود که چند تا از بچه های ستاد از مصاحبه مهندس برگشته بودن، یکی از آقایون با یک چهره گرفته نشست پیشم قیافش خیلی حرفا داشت! یواشکی ازش پرسیدم چه خبر؛ اروم بهم گفت بین خودمون باشه!؟ گفتم حتما، گفت شنیدم کیهان تیتر زده" 19 میلیون احمدی نژاد"، حدود 12 میلیون موسوی و ... جالبه هرچی به انتها نزدیکتر میشیم عدد داره منطبق میشه با تیتر ...

بیست و سوم خرداد هشتاد و هشت