Sunday, October 16, 2011

نامه یک مادر شهید به علی خامنه ای: پسرم در جنگ کشته نشد تا به شما از گل نازکتر نتوانیم بگوییم!
---------------------------------------------------------------------------------------
مادر قاسم شعله سعدی زندانی سیاسی و شهید اصغر شعله سعدی در

نامه ای به علی خامنه ای گفت: پسرم در جنگ کشته نشد تا به شما از گل نازکتر نتوانیم بگوییم! هیچ تقاضایی برای آزادی فرزندم ندارم و تنها می خواهم از بالاترین مقام کشور بپرسم که جرم فرزندم چیست. من ۸۶ سال دارم و خیلی چیزها دیده ام. روزی شاه هم گفت صدای انقلاب ملت را شنیده، ولی دیر شده بود. امروز دوست شما، بشار اسد، هرچه وعده اصلاحات می دهد، مؤثر نمی افتد و هرچه سرکوب می کند نیز موثر نمی افتد، زیرا زمان را از دست داده و دیر شده است.حضرت آیت الله! شما هم دارید زمان را از دست می دهید.