Monday, July 25, 2011

اینجا ایــــــــران است ...

نگاه کودکش پر از آرزوســـــــت؛


نگاه جــــــــوانش پر از حســـــــــــرت و تنهـــــــــایی و نگاه ســــــــالمندش


پر از افســــــــــــــوس!