Friday, July 30, 2010

هنگامه شهیدی روزنامه نگار زندانی و بیماری قلبی در زندان


هنگام شهیدی از روزنامه نگاران باسابقه ای که پس از انتخابات دستگیر و راهی زندان شد هم اکنون درحالی دوران زندان شش ساله خود را در زندان اوین سپری می کند که از بیماری قلبی، ناراحتی معده، دیسک کمر، روماتیسم عصبی و همچنین افت شدید فشار خون رنج می برد.

اتهاماتی که در نهایت برای این روزنامه نگار شش سال زندان را به همراه آورد عبارتند از شرکت در اجتماعات غیرقانونی، تبانی به قصد برهم زدن امنیت، تبلیغ علیه نظام، اختلال در نظم عمومی و اهانت به رییس جمهوری. هنگامه شهیدی اتهامات یاد شده را هیچ گاه نپذیرفته است و وکلای وی نیز در دادگاه خواهان ارائه مدرک درخصوص هر یک از ادعاهای یاد شده توسط دادستان شده بود. وی در پاسخ به اتهامات یاد شده گفته که به اقتضای شغل خبرنگاری و اینکه مشاور امور بانوان ستادانتخاباتی مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری بوده در دو راهپیمایی ۲۵ و ۲۶ خرداد شرکت کرده است که در آنها دو کاندیدای ریاست جمهوری نیز شرکت کرده اند و هیچ اجتماعی که هدف آن اقدام علیه امنیت کشور باشد وجود نداشته است.

هنگامه شهیدی هم اکنون در حالی در زندان به سر می برد که پیش از این از بی احترامی و تهدید در جریان بازجویی های خود خبرداده بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران