Monday, September 6, 2010

حمایت از شیوا نظر آهاری" در واشنگتن

مهدی امینی نیز با بر شمردن اتهامات شیوا او را تنها فعال حقوق بشر و زنان و یک بلاگر و روزنامه نگار خطاب کرد و گفت ظاهراهمه این کارها در جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب می آید.

در ادامه مراسمی تنی چند از شرکت کنندگان اقدام به نصب پوستر های شیوا بر درب ورودی دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی کردند که با برخورد کارمند این دفتر روبرو شدند. او ضمن فحاشی به شرکت کنندگان عکس های شیوا را از شیشه کند که با شعارهای تظاهرکنندگان روبرو شد.
مراسم شهر واشنگتن در ساعت شش و سی دقیقه و در کمال آرامش با خواندن قطع نامه تجمع به کار خود پایان داد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر


کمپین "حمایت از شیوا نظر آهاری" در واشنگتن/3 سپتامبر

تجمع شهر واشنگتنن در حمایت از شیوا نظرآهاری و زندانیان سیاسی در ایران روز سوم سپتامبر از ساعت چهار و سی تا شش و سی روبروی دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم خانم کلوتیه لکوز از سازمان گزارشگران بدون مرز، احمد باطبی فعال حقوق بشر، آیدا سعادت عضو کمپین حمایت از شیوا نظر اهاری ، مهدی امینی از کمیته همبستگی با خواست های دموکراتیک مردم ایران ، رویا برومند از بنیاد عبدالرحمن برومند و دنیل کالنگرت از خانه آزادی به ایراد سخنرانی پرداختند.

خانم لکوز پس از خواندن بخشی ا ز نامه شیوا به یکی از همبندانش شیوا را خطاب قرار داد و گفت که بدان با وجود کیلومترها فاصله ما شانه به شانه تو ایستاده ایم.