Friday, August 27, 2010

فشار افکار عمومی به شرکت سویسی بخاطر معامله با رژیم ایران


به گزارش رادیو آلمان، شرکت انرژی ای جی ال سویس، به خاطر همکاری با شرکت گاز جمهوری اسلامی به شدت زیر فشار قرار گرفته است.به نوشته روزنامه سوئیسی "هندلزسایتونگ"، این فشار به ویژه از آن رو تشدید شده که این شرکت با همکاری دو شرکت آلمانی و نروژی قصد ایجاد خط لوله "ترانس آدریاتیک" را نیز دارد. منتقدین نگران آن هستند که شرکت سویسی بخواهد گاز ایران را از طریق این خط لوله به اروپای غربی منتقل کند.
مسئولان خط لوله ترانس آدریاتیک ترجیح می‌دهند درباره معامله شرکت ای جی ال سوئیس با رژیم ایران سکوت کنند. مدیر پروژه خط لوله گفته است، ما درباره قرارداد گازی صاحبان پروژه خود حرف نمی‌زنیم.
کارشناسان معتقدند که مشارکت رژیم ایران و شرکت سویسی، به اعتبار خط لوله جدید در افکار عمومی صدمه می‌زند.


بر پایه گزارش روزنامه "هندلزسایتونگ" شرکت سوئیسی بخاطر همکاری با جمهوری اسلامی و نقض تحریم‌های بین‌المللی، از سوی افکار عمومی بشدت زیر فشار قرار دارد.